Wednesday, 5 October 2011

Interaksi 9 : Penilaian Kemahiran Bahasa

Penilaian Kemahiran Bahasa

 

Penilaian Kemahiran Lisan 
 • Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.
 • Kemahiran mendengar
  • Kemahiran paling asas 
  • Berlaku pada peringkat penerimaan 
  • Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami, dan mentafsir apa yg didengar.
 • Kemahiran bertutur
  • Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi 
  • Peringkat penglahiran 
  • Perlu ditiru & diajuk 
  • Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah, tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik.

Tujuan kemahiran lisan :
 1. Menyebut perkataan / ayat dgn betul
 2. Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain.
 3. Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dll).
 4. Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap, menyatakan perasaan dan kehendak)
 5. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun, perkataan yg sesuai, & perbendaharaan kata yg luas.
Kemahiran-kemahiran yang boleh diperolehi :
 1. Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul
 2. Bertutur dgn nada, intonasi, & sebutan yg betul.
 3. Mendengar dgn baik, memahami perkara yg didengar, & menghormati pertuturan org lain.
 4. Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul.
 5. Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan.
 6. Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi.
Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut:
 1. bacaan kuat
 2. syarahan
 3. perbahasan
 4. bercerita
 5. perbincangan
 6. hafazan
 7. temu bual
 8. soal jawab
 9. nyanyian
 10. deklamasi sajak
 11. mendengar dan memberi respon secara lisan
Penilaian lisan membolehkan guru :
 1. mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.
 2. mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.
 3. mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.
 4. mengesan kelancaran dalam sebutan.
 5. mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.
 • Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.Cth : PLBS
cara menyediakan instrumen
 1. soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.
 2. aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.
 3. pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.
 4. aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.
Penilaian Kemahiran Menulis
 • Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti
  —Karangan
  —Laporan projek/kerja kursus/folio
  —Latihan dan ujian bertulis
  —Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta.
 • Instrument penilaian menulis. Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut :
  —Kemahiran menulis
  —Menyusun idea
  —Penggunaan tanda baca
  —Perbendaharaan kata
  —Mengaplikasi
  —Mentafsir Menilai
 • Perlu diingat, dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara berikut perlu diambil kira :
  —Soalan menepati kemahiran yang hendak diuji
  —Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami
  —Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.
  —Aras kesukaran soalan dipelbagaikan
  —Skema pemarkahan disediakan
 • Bentuk item
1. Bentuk Item Objektif
2. Bentuk Item Subjektif
Mengesan serta merta

-Tujuan – mengesan penguasaan hasil pembelajaran dgn serta-merta semasa pengajaran harian
-Contoh : Menilai kefahaman dan pengetahuan serta kemahiran berbahasa melalui hasil kerja murid.
-Bagaimana ? (Dirancang jika perlu, individu @ kumpulan, tiada instrumen khusus )
-Merekod & Melapor : (Perlu direkod dan dilaporkan jika perlu )
-Tindakan Susulan : (Perlu tindakan serta-merta seperti; bimbingan, teguran, nasihat dan pujian)
mengesan kemajuan

-Tujuan – mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran
-Bagaimana? (Perlu dirancang, individu @ kumpulan, gunakan instrumen seperti -lembaran kerja dan ujian bertulis )
-Merekod & Melapor (perlu direkod dan dilaporkan jika perlu
-Tindakan Susulan (Perlu tindakan susulan )
-Contoh : menilai laporan bertulis dan menilai murid melalui ujian: objektif @ subjektif
mengesan pencapaian

-Tujuan – mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran
-Bagaimana? (Perlu dirancang, secara individu, gunakan ujian bertulis)
-Contoh : Melalui ujian bertulis seperti ujian objektif dan subjektif
-Tindakan susulan (Harus diambil jika perlu )
-Merekod & melapor (Perlu direkod dan dilapor )
 Rujukan :
Kamariah Abu Bakar et. al. (1999). Pengujian dan Penilaian dalam Pengajaran. Serdang: Universiti Putra    
        Malaysia. 
Bachman Lyle F. (1990).  Fundamental consideration in language testing.  Oxford: Oxford University Press.
Brown James Dean, Hudson Thom.  (2002).  Criterion-reference language testing.  Cambridge: Cambridge 
       University Press
Lynch, Brian K. (2003).  Language assessment and programme evaluation.  Edinburg : Edinburgh University Press.
McGrath, Ian.  (2002).  Materials evaluation and design language teaching.  Edinburg: Edinburgh University Press.

No comments:

Post a Comment